KAKO KUPITI

Internet prodaja

Robu možete poručiti preko ove web stranice, potrebno je samo da za izabrani proizvod obeležite veličinu, ukoliko niste sigurni koja Vam odgovara možete proveriti u tabeli koju smo pripremili za Vas, potom dodate proizvod u korpu pri čemu na vrhu stranice dobijate opciju preko koje možete da vidite izabrane proizvode.

Ukoliko ste završili sa kupovinom ostaje samo da ukucate lične podatke i izaberete način plaćanja. Za plaćanje pouzećem očekuje Vas veliki popust, dok za plaćanje preko administrativne zabrane odobravamo 10 rata, uslov je samo da ste zaposleni i kreditno sposobni.

Ukoliko imate problem sa poručivanjem pozovite:
063/527-246
Radno vreme službe za pomoć pri poručivanju je svaki radni dan od 9 do 20 časova.
Isporuka proizvoda je besplatna!


Članovi sindikata

Kupovinu možete obaviti putem telefona, tako što ćete kontaktirati našeg operatera na broj telefona +381 21 6040-046, +381 63 521 497 i usmenim putem mu izdiktirati šifru artikla koji želite kupiti kao i vaše lične podatke. Nakon toga ćemo kontaktirati Vašu obračunsku službu kako bi dobili potvrdu o kreditnoj sposobnosti. Odmah potom Vam šaljemo naručeni artikal na kućnu adresu. Zajedno sa naručenim artiklom Vam šaljemo četri primerka administrativne zabrane koju ćete potpisati i tri primerka vratiti nama dok ćete jedan primerak zadržati.


Sindikalna prodaja

U okviru svoje sindikalne prodaje firma MGD Distribucija ima kontinuiranu i uspešnu saradnju sa velikim brojem sindikalnih organizacija na tržištu Republike Srbije.
Uspešna saradnja između MGD Distribucije i sindikalnih organizacija zasnovana je na povoljnim uslovima prodaje koje obezbeđujemo u smislu povoljnih cena, efikasne dostave i uslova otplate na 10 mesečnih rata.
Ukoliko ste vi i vaša sindikalna organizacija zainteresovani za poslovnu saradnju a nemate potpisan ugovor o poslovnoj saradnji molimo Vas da kontaktirate našeg operatera na broj telefona +381 21 6040-046, +381 63 521 497 i naši komercijalisti ce doći do Vas da sklope ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji.


Reklamacije

1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 063/527-246 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@norlandsport.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 063/527-246, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@norlandsport.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

3. Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice. Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju treba da pošaljete na adresu Norlandsport doo (sa naznakom za web shop), Akademika Milana Kurepe 6, 21400 Bačka Palanka.


Pravo na odustajanje

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

- Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

- Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

- Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

- Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

- Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

- Član 33. Zakona o zaštiti potrošača

- Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora , smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

- Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku

- Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

- Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac - izjavu o odustanku od ugovra.